بانک مقالات ضدشیطان پرستی ، ضد فراماسونری ،ضد اومانیسم وضد صهیونیسم anti666
اندكی صبر ظهور نزدیك است...

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: عکس هایی ازتاریخ معاصر -


هفته دولت برخدمتگزاران امت اسلامی مبارک باد

برچسب ها: «گزیده ای از پندها و جملات قصار»- شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم،

نوشته شده در سه شنبه 4 شهریور 1393 توسط شهرزاد

 

پند ها و جملات قصار

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای برشرافت خود گذارد.حضرت علی (ع)

برچسب ها: «گزیده ای از پندها و جملات قصار»- شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم،

نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط شهرزاد
با پیروزى انقلاب اسلامى و فروپاشى نظام 2500 ساله استبدادى، حكومتى «مردمى» مبتنى بر آموزه‏هاى اصیل «اسلامى»، در جامعه اسلامى ایران شكل گرفت. نظام نوپاى «جمهورى اسلامى» تحولى ژرف در ساختار حكومت پدید آورد و قانون اساسى، تشكیلات، نهادها و سایر عناصر ضرورى جدید را كه لازمه حیات یك نظام سیاسى است، را اقتضا مى‏نمود.


 در این میان تنظیم و نهادینه كردن «رهبرى» از اهمیت و اولویت به مراتب بیشترى برخوردار بود؛ زیرا رهبرى ركن اساسى و محور اصلى نظام سیاسى اسلام بوده و از اساسى‏ترین عوامل پیروزى انقلاب اسلامى، حفظ و تداوم آن به شمار مى‏رود. و در قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى نیز از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است؛ از این رو تنظیم و نهادینه كردن رهبرى به صورت قانونى حفظ و حراست از جایگاه آن در دوره‏هاى بعد و سایر مسائل مرتبط با آن، احساس نیاز براى تشكیل مرجع قانونى كه بتواند به این نیازهاپاسخ گوید، را بیش‏تر مى‏نمود؛ و بدین ترتیب «مجلس خبرگان رهبرى» پا به عرصه وجود گذاشت.


برچسب ها: شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم سخنرانی های امام خامنه ایی-مبانی فقهی ولایت فقیه-مبانی كلامی ولایت فقیه -مبانی عقلی ولایت فقیه-همه چیزدرباره ولایت فقیه-چراباید به ولایت فقیه معتقدباشیم-ریشه های ولایت فقیه-چراباید بگوییم امام خامنه ایی-امام دركلام امام-نایب امام زمان-آیا ولی فقیه همان نایب امام زمان است؟-حكومت اسلامی-محارب كیست ومحاربه چیست؟وظایف واختیارات ولایت فقیه-مبانی نظری ولایت فقیه-ولایت فقیه دركلام فقها-حدیث ولایت-مجلس خبرگان رهبری-رئیس مجلس خبرگان رهبری-دولت اسلامی-حكومت اسلامی-وظایف وتكالیف ولایت فقیه درقانون اساسی-حذف ولایت فقیه،

نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط شهرزاد
نماینده مردم تهران ضمن انتقاد از برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی اظهار داشت:
واکنش توکلی نسبت به برگزاری غیر علنی دادگاه مهدی هاشمی
این دادگاه نباید غیر علنی برگزار می‌شد چرا که دادگاه‌ها درجمهوری اسلامی ایران علنی است، اگرچه تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن برعهده دادگاه محترم است واین امر ملاک دارد.


بقیه درادامه مطلب

برچسب ها: دادگاه مهدی هاشمی-اظهارات هاشمی رفسنجانی-هاشمی واصلاحات-فتنه88وهلشمی رفسنجانی- شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم،

نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط شهرزاد
برای بعضی ها مخصوصا این سوال پیش آمده که مگه فلسطین خودش زمین هایش را به اسرائیل نفروخته، پس چه جایی برای اعتراض است؟  متن زیر به چگونگی تصاحب زمین های فلسطین می پردازد.
 
جدول زیر چگونگی تصاحب زمینهایی که یهودیان تا قبل از سال 1947 و کمی بعد از آن در اختیار گرفتند نشان می‌دهد
برای مطالعه ادامه مقاله به ادامه مطلب بروید
کارشکنی مقامات مصری در امدادرسانی به مردم غزه از مرز رفح

دولت مصر در برابر گروه‌های امدادرسان به مردم نوار غزه از طریق مرز مشترک خود با غزه در گذرگاه رفح، سخت‌گیری‌هایی را ایجاد کرده و از رساندن بسیاری از مواد غذایی و دارویی جلوگیری می‌کند.


بنا به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه خبری «السبیل» اردن، یک بخشنامه دولتی مصر که در نوع خود سندی بر رفتار کنونی دولت مصر در قبال مردم غزه است، شان می‌دهد که دولت عبدالفتاح السیسی برای ورود مواد غذایی و دارویی و کمک‌های امدادی به غزه شروطی سخت گذاشته است.

این شروط سخت در حالی بر سر تیم‌های امدادرسان گذاشته شده است که هم اکنون تنها راه سازمان یافته برای رساندن کمک‌ها و نیروهای امداد رسانی به نوار غزه، گذرگاه رفح در مرز مشترک مصر با غزه در رفح است.

وزارت خارجه مصر با صدور بخشنامه‌ای از همه تیم‌های امدادرسان خواسته است که قبل از وارد کردن کالاها و کمک‌های خود، درخواست رسمی از وزات خارجه کشور خود ارائه کنند که بر مبنای این درخواست، محموله کمک‌های کاملا بازرسی شود.

همچنین دولت مصر، فرودگاه اسماعیلیه و بندر پورت سعید را برای حمل و نقل کمک های پزشکی و غذایی مشخص کرده است که در این بین از ورود مواد ساختمانسازی، سیلندرهای گازی، کمک های مالی و منازل آماده، برای فرستادن به مردم غزه جلوگیری کردند.

با این حال «سعیده بن حبیلس» رئیس سازمان هلال احمر الجزائر، در کنفرانس خبری که در پایتخت الجزائر تشکیل شد، گفت: «مقامات مصری  از هلال احمر درخواست الصاق برچسب کشور مصر در کنار برچسب سازمان های محلی و کمک رسانی بر روی همه  مواد ارسالی به سوی نوارغزه کرد».

وی با اشاره به سختگیریها و شرط گذاریهای مصر در رابطه با ارسال کمک های خون‌رسانی به مردم نوار غزه از طرف کشور الجزائر، این موضعگیری مقامات مصری را باعث لغو این امداد رسانی دانست.

پیش از این هم، امروز یکشنبه پایگاه خبری واللا اسرائیل فاش کرد که مشکل اصلی در برابر آتش‌بس موضع سخت دولت مصر در برابر حماس است نه مشکل اسرائیل با حماس.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930519001212#sthash.VUsbMGGr.dpuf
کارشکنی مقامات مصری در امدادرسانی به مردم غزه از مرز رفح

دولت مصر در برابر گروه‌های امدادرسان به مردم نوار غزه از طریق مرز مشترک خود با غزه در گذرگاه رفح، سخت‌گیری‌هایی را ایجاد کرده و از رساندن بسیاری از مواد غذایی و دارویی جلوگیری می‌کند.


بنا به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه خبری «السبیل» اردن، یک بخشنامه دولتی مصر که در نوع خود سندی بر رفتار کنونی دولت مصر در قبال مردم غزه است، شان می‌دهد که دولت عبدالفتاح السیسی برای ورود مواد غذایی و دارویی و کمک‌های امدادی به غزه شروطی سخت گذاشته است.

این شروط سخت در حالی بر سر تیم‌های امدادرسان گذاشته شده است که هم اکنون تنها راه سازمان یافته برای رساندن کمک‌ها و نیروهای امداد رسانی به نوار غزه، گذرگاه رفح در مرز مشترک مصر با غزه در رفح است.

وزارت خارجه مصر با صدور بخشنامه‌ای از همه تیم‌های امدادرسان خواسته است که قبل از وارد کردن کالاها و کمک‌های خود، درخواست رسمی از وزات خارجه کشور خود ارائه کنند که بر مبنای این درخواست، محموله کمک‌های کاملا بازرسی شود.

همچنین دولت مصر، فرودگاه اسماعیلیه و بندر پورت سعید را برای حمل و نقل کمک های پزشکی و غذایی مشخص کرده است که در این بین از ورود مواد ساختمانسازی، سیلندرهای گازی، کمک های مالی و منازل آماده، برای فرستادن به مردم غزه جلوگیری کردند.

با این حال «سعیده بن حبیلس» رئیس سازمان هلال احمر الجزائر، در کنفرانس خبری که در پایتخت الجزائر تشکیل شد، گفت: «مقامات مصری  از هلال احمر درخواست الصاق برچسب کشور مصر در کنار برچسب سازمان های محلی و کمک رسانی بر روی همه  مواد ارسالی به سوی نوارغزه کرد».

وی با اشاره به سختگیریها و شرط گذاریهای مصر در رابطه با ارسال کمک های خون‌رسانی به مردم نوار غزه از طرف کشور الجزائر، این موضعگیری مقامات مصری را باعث لغو این امداد رسانی دانست.

پیش از این هم، امروز یکشنبه پایگاه خبری واللا اسرائیل فاش کرد که مشکل اصلی در برابر آتش‌بس موضع سخت دولت مصر در برابر حماس است نه مشکل اسرائیل با حماس.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930519001212#sthash.VUsbMGGr.dpuf
برای بعضی ها مخصوصا این سوال پیش آمده که مگه فلسطین خودش زمین هایش را به اسرائیل نفروخته، پس چه جایی برای اعتراض است؟  متن زیر به چگونگی تصاحب زمین های فلسطین می پردازد.
 
جدول زیر چگونگی تصاحب زمینهایی که یهودیان تا قبل از سال 1947 و کمی بعد از آن در اختیار گرفتند نشان می‌دهد
کارشکنی مقامات مصری در امدادرسانی به مردم غزه از مرز رفح

دولت مصر در برابر گروه‌های امدادرسان به مردم نوار غزه از طریق مرز مشترک خود با غزه در گذرگاه رفح، سخت‌گیری‌هایی را ایجاد کرده و از رساندن بسیاری از مواد غذایی و دارویی جلوگیری می‌کند.


بنا به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه خبری «السبیل» اردن، یک بخشنامه دولتی مصر که در نوع خود سندی بر رفتار کنونی دولت مصر در قبال مردم غزه است، شان می‌دهد که دولت عبدالفتاح السیسی برای ورود مواد غذایی و دارویی و کمک‌های امدادی به غزه شروطی سخت گذاشته است.

این شروط سخت در حالی بر سر تیم‌های امدادرسان گذاشته شده است که هم اکنون تنها راه سازمان یافته برای رساندن کمک‌ها و نیروهای امداد رسانی به نوار غزه، گذرگاه رفح در مرز مشترک مصر با غزه در رفح است.

وزارت خارجه مصر با صدور بخشنامه‌ای از همه تیم‌های امدادرسان خواسته است که قبل از وارد کردن کالاها و کمک‌های خود، درخواست رسمی از وزات خارجه کشور خود ارائه کنند که بر مبنای این درخواست، محموله کمک‌های کاملا بازرسی شود.

همچنین دولت مصر، فرودگاه اسماعیلیه و بندر پورت سعید را برای حمل و نقل کمک های پزشکی و غذایی مشخص کرده است که در این بین از ورود مواد ساختمانسازی، سیلندرهای گازی، کمک های مالی و منازل آماده، برای فرستادن به مردم غزه جلوگیری کردند.

با این حال «سعیده بن حبیلس» رئیس سازمان هلال احمر الجزائر، در کنفرانس خبری که در پایتخت الجزائر تشکیل شد، گفت: «مقامات مصری  از هلال احمر درخواست الصاق برچسب کشور مصر در کنار برچسب سازمان های محلی و کمک رسانی بر روی همه  مواد ارسالی به سوی نوارغزه کرد».

وی با اشاره به سختگیریها و شرط گذاریهای مصر در رابطه با ارسال کمک های خون‌رسانی به مردم نوار غزه از طرف کشور الجزائر، این موضعگیری مقامات مصری را باعث لغو این امداد رسانی دانست.

پیش از این هم، امروز یکشنبه پایگاه خبری واللا اسرائیل فاش کرد که مشکل اصلی در برابر آتش‌بس موضع سخت دولت مصر در برابر حماس است نه مشکل اسرائیل با حماس.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930519001212#sthash.VUsbMGGr.dpuf

برچسب ها: خریدزمین های فلسطینیان-هاگانا-كشتارفلسطینیان درغز شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم،

نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط شهرزاد
موضوع: وهابیت -

خبرگزاری تسنیم: ربودن پزشکان برای مداوای مجروحین داعش، شگرد جدید این گروهک تروریستی در عراق است. داعشی‌ها علاوه بر این، شهروندان موصلی را مجبور به دادن خون برای تزریق به مجروحین این گروهک تروریستی می‌کنند.


برچسب ها: پزشک دزدی داعش -جنایات داعش درعراق-تاسیس داعش-دولت اسلامی عراق وشام- شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم،

نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط شهرزاد
موضوع: اسلام ستیزی -
فلاح الندا پسر شیخ قبلیه ی صدام گفت که مقبره ی صدام توسط ارتش و شبه نظامیان آتش زده و سپس تخریب شد.

به دنبال درگیری نیروهای ارتش عراق با گروه تروریستی داعش در شمال عراق، قبر صدام حسین،‌ دیکتاتور سابق این کشور در روستای عوجه آسیب دید. داعش با انتشار بیانیه ای در یک پایگاه اینترنتی مدعی شد قبر صدام حسین در این درگیری ها نابود شده است. همزمان دو فیلم ویدیویی آماتور در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهند قبر صدام حسین آسیب دیده است.
 

برچسب ها: تخریب قبرصدام-جنایات داعش درعراق- شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم،

نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط شهرزاد
موضوع: شیطان پرستی -

رد شیطان را می توان در همه جا مشاهده کرد. حتی در عبادات. و یکی از موضوعاتی که همواره شیطان از آن سوء استفاده کرده است، موضوع ورزش است. و شیطان پرستان نیز به خوبی از این موقعیت بهره برده و در تمامی مسابقات در سطوح مختلف بین المللی، خود را عرضه کرده اند.
اجرای موسیقی های راک با آن خوانندگان کذایی، در مراسمات افتتاحیه ها و ... نمونه ای از این نفوذ است.
در کنار این مسئله، پرداختن تیم های ورزشی به موضوع شیطان و کشاندن آن به ورزش، خود محل تأمل است.
با نگاهی به آرم تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان، شاید کمی جو حاکم بر فرهنگ این سرزمین نمایان شود. مسلماً هیچ کس نمی تواند رابطه پرچم یا آرم پرچم با مجموعه را انکار کند. این رابطۀ پرچمِ هر کشور، و علاقه ذاتی یک ملت به کشور خود، ملازم یکدیگرند.
حال اگر تیم محبوبی مانند منچستر یونایتد، که حتی در سایر کشورها از جمله کشور خودمان ایران، طرفداران بسیاری دارد، آرم خود را به یک موجود شیطانی با شمایل خاص آن، که جای هیچ بحثی را باقی نمی گذارد اختصاص دهد، چه برداشتی می توان کرد؟
آیا باز هم می توان آن را تصادفی دانست؟ آیا باز هم باید متهم کنند که همه چیز را سیاه می بینیم. و آیا می توان سیاهی را دید و آن را انکار کرد.

آفتاب آمد دلیل آفتاب      گر دلیلت باید از وی رخ متاب

به تعبیری، اگر ما یک موجود را ببینیم که به شکل گربه است و صدای گربه در می آورد و رفتار یک گربه را انجام می دهد، ناچاریم که بگوئیم او یک گربه است. و هر فکری غیر از این خطاست.
آیا می تـوان گفت که اگر شما به گربه، گـربه بگویی اشتباه کرده ای؟
آیا واضح تر از این هم می توان شیطان را دید و رد پای او را انکار کرد؟ چرا برخی می خواهند همواره خود را بفریبند، و همه روابط موجود را نفی کرده، یا تصادفی، یا فقط از روی سلیقه بدانند؟!
و البته این معضل محدود به باشگاه منچستر یونایتد نمی شود. بلکه در آرم تیمهای دیگر رشته های ورزشی هم مشاهده می گردد.
نمونه ها بسیار زیاد است که از فقط به چند مورد در تصاویر اشاره شده است. و تصاویر به حد کافی گویا هستند

منبع:http://mysavior.ir
برچسب ها: شیطان پرستی در ورزش- نسل كشی درغزه-آخرین اخبارازغزه-جنایات صهیونیست ها درفلسطین، اس ام عید فطر93جدید بانك مقالات ضدشیطان پرستی وضد اومانیسم وضدفراماسونری و ضد صهیونیسم-جنبش مصاف-آنتی666-عكسهایی ازتاریخ معاصر-مبارزه با وهابیت-تاریخچه وهابیت-بزرگان وهابیت-جنایات وهابیت-تحلیل روز-اس ام اس جدید-پیامك مناسبتی-پیام كوتاه سركاری-فساد اخلاقی-همجنس بازی-ترویج اباحه گرایی-امامت-مهدویت-ظهور-روانشناسی-فراماسونری-بنای آزاد-فراموشخانه-میرزاملكم خان-دانلودآهنگ جدید-هنرمندان-عاشورا-قرآن واهل بیت-تهمت به پیامبر-سنت شكنی به اسم پیامبر-تاربخ تشیع-صفویه-امت رسول الله-سنن نبوی0سقیفه بنی ساعده-اسلام ستیزی-ایران هراسی-مسلمان كشی درمیانمار-تروریسم-قربانیان تروریسم-بنیادهابیلیان-خانواده شهدای ترور-ولایت فقیه-جنبش سبز-اپویسیون-سكس-دوم خرداد-اصلاحات-خاتمی-كروبی-موسوی-حبس خانگی-مسلمان كشی درغزه-نسل كشی درفلسطین-حمله بودائیان به مسلملنان درمیانمار-تقدیم استوارنامه سفیرجدید میانمار-بیمارستان الشفا-منطقه شجاعیه-اسیراسرائلی حماس-محورمقاومت-حزب الله لبنان-بانك مقارلات ضدشیطان پرستی-همه چیز درباره اسرائیل-مدعیان دروغین-موعود-منجی-آخرالزمان-امیرتتلو-عادات وآداب ورسوم شیطان پرستان-عكس شیطان پرستی-همه چیزدرباره شیطان پرستی-همه چیزدرباره فمنیسم واومانیسم،

نوشته شده در یکشنبه 19 مرداد 1393 توسط شهرزاد
مقام معظم رهبری

موضوعات
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic