بانک مقالات ضدشیطان پرستی ، ضد فراماسونری ،ضد اومانیسم وضد صهیونیسم anti666
اندكی صبر ظهور نزدیك است...

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: پروتکل های یهود -
- امروز درباره مسائل مالى، كه من آنرا به پایان این گزارش موكول كرده‏ام، و در عین حال بخش اعلاى برنامه ‏هاى‏مان را تشكیل مى‏دهد، صحبت مى‏كنم. قبل از اینكه وارد بحث شوم، خاطرنشان مى‏سازم كه یكبار اشاره ‏اى كردم و گفتم كه ما تمام فعالیتهایمان را با اعداد و ارقام نشان مى‏دهیم.

برچسب ها: پروتکل های یهود-نظم نوین جهانی-نیل تا فرات-بازگشایی گذرگاه رفح-تیئودرهرتزل-حسنی مبارک-انقلاب مصر-بیداری اسلامی-محمدمرسی-ژنرال طنطاوی-باراک اوباما-شهرک سازی-کنفرانس بال-شیطان پرستی،

نوشته شده در جمعه 6 مرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -

اگر از ابراز هر گونه نظریه‏اى مستقل، در زمینه مسائل سیاسى، جلوگیرى نكنیم، بدون شك مردم را تشویق خواهیم كرد كه گزارش، پیشنهاد، طرح وپروژه ‏هائى براى بهبود شرایط زندگى خود به دولت ارائه بدهند. البته این كار به نوبه خود موجب خواهد شد كه ما به معایب و محاسن پیشنهادات افراد تحت سلطه خود پى‏ببریم و به یكى از دو طریق زیر به آنان پاسخ بگوئیم. یا اینكه پیشنهادات آنها را به اجراء در آوریم و یا اینكه ضمن نشان دادن كوته ‏بینى‏ها و قضاوتهاى نادرست‏شان، نظرات آنها را رد كنیم.

-
شورش علیه دولت، به پارس كردن سگ در برابر فیل مى‏ماند. زیرا دولتى كه از نظر مردم نه از نظر پلیس، خوب سازمان یافته باشد، به اینگونه شورشها اهمیتى نمى‏دهد. لذا براى نشان دادن اهمیت اینگونه شورشها مثالى بهتر از زوزه سگ در برابر فیل، نمى‏توان یافت. زیرا وقتى كه سگ به وضوح فیل را دید، زوزه ‏اش را قطع مى‏كند و دمش را تكان مى‏دهد.

-
ما منتهاى كوششمان را بكار مى‏بریم و امیدواریم كه غیریهودیان به مخالفت علیه ما برنخیزند و شورش راه نیندازند. به همین دلیل ما در مطبوعات اعلام خواهیم كرد كسانى كه بخاطر خیر و رفاه عمومى با شورشیان درگیر شوند و بمیرند، شهید تلقى مى‏شوند و با این كار ما هزاران نفر از غیریهودیان را به گله خدمتكاران خود افزوده ‏ایم.


برچسب ها: پروتکل شماره 19 یهود-یهودی سازی قدس شریف-اشغال فلسطین-تخریب مسجدالاقصی-یهودو بنی اسرائیل،

نوشته شده در دوشنبه 2 مرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
چون بسیارى از توطئه‏گران فقط حرفهاى توخالى مى‏زنند، لذا تازمانى كه مرتكب فعالیتهاى آشكارى نشوند، دست رویشان نمى‏گذاریم. ولى افرادى را بنام ناظر، به میان آنها مى‏فرستیم. باید بخاطر داشت كه اگر دولتى بخواهد توطئه‏هائى را كه كشف مى‏كند، فاش نماید، از شأن و پرستیژ خود خواهد كاست. زیرا اینكار نشانه آنست كه یا دولت به ضعف خود اعتراف مى‏كند و یا اینكه بى‏عدالتى شدید وجود دارد.

برچسب ها: پروتکل های یهود-پروتکل دانشوران صهیون-میثاق جهانی یهود-بنی اسرائیل-حکومت جهانی-اررض موعود-سرزمین مقدس-نیل تا فرات-یهودی سازی قدس شریف- اشغال فلسطین-آریل شارون-هولوکاست-موش کثیف-رابرت مرداک-،

نوشته شده در شنبه 31 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -

 اشتغال بكار وكالت دادگسترى،[ اغلب ] آدمیان را سرد، بى‏عاطفه، و بى‏مسلك بارمى‏آورد. این گونه افراد همواره از یك دیدگاه غیر شخصى و صرفاً قانونى به مسائل نگاه مى‏كنند و طبق عادت دیرینه ‏شان، براى مدافعات حقوقى، بیش از رفاه عمومى ارزش قائلند.

بقیه در ادامه مطلب


برچسب ها: پروتک های هیود-دانشوران صثهیون-صهیونیزم-یهودی سازی قدس-مسلمان کشی-شارون-پرز-باراک-رابین-موشه دایان-لابی آیپک،

نوشته شده در یکشنبه 25 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -

  - براى آنكه بتوانیم به طور موثرى فعالیتهاى اشتراكى غیریهودیان را بدون آنكه به فعالیتهاى گروهى خودمان لطمه ‏اى وارد شود، تخریب سازیم، باید همكارى گروهى را در همان مراحل نخستین عقیم كنیم.نوشته شده در پنجشنبه 22 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -

هنگامى كه سرانجام به طور قطع، در اثر یك كودتاى یك روزه - كه در همه جا طى یك روز به وقوع مى‏پیوندد به مقام شاهى نائل آمدیم، و نیز هنگامى كه بى‏اعتبارى همه حكومتها مورد قبول همگان واقع شد ( این كار وقت زیادى لازم دارد شاید یك قرن طول بكشد كه این اتفاق به وقوع بپیوندد)، دیگر اجازه نخواهیم داد كه توطئه ‏اى علیه ما صورت بگیرد. لذا هر كسى كه اسلحه به دست بگیرد و بخواهد علیه شاهنشاهى ما كه در شرف شكل گرفتن خواهد بود، قیام كند، او را با بى‏رحمى خواهیم كشت.


برچسب ها: پروتک های یهود-هولوکاست-تئودرهرتزل-کنفرانس بال-تخریب مسجدالاقصی-یهودی سازی قدس شریف-شهرک سازی-نسل کشی مسلمانان-فلسطین اشغالی،

نوشته شده در چهارشنبه 21 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -

نیاز به قوت و غذاى روزانه، غیریهودیان را مجبور مى‏كند كه آرام و ساكت بنشینند و در صف خدمتگزاران متواضع ما درآیند. از میان همین فراد، عواملى را انتخاب مى‏كنیم و به مطبوعات مى‏فرستیم.

بقیه در ادامه مطلب

برچسب ها: پروتکل یهود،

نوشته شده در سه شنبه 20 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
هنگامى كه حكومت شاهنشاهى ما آغاز شد، همه ادیان باید از بین بروند، به جز دین ما كه همانا اعتقاد به خداى یگانه است. بى‏شك سرنوشت قوم ما به عنوان قومى برگزیده با وجود خدا گره خورده، و هم اوست كه

برچسب ها: پروتکل های یهود-ارض مقدسسرزمین موعود-فلسطین اشغالی-، شارون-موساد-تروریسم دولتی-نسل کشی-تخریب مسجدالاقصی-کنفرانس بال-تئودرهرتزل-آیپک-لابی صهیونیست ها-فساداخلاقی-آخرالزمان-رسانه-ظهور شیطان،

نوشته شده در سه شنبه 20 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -

 واژه آزادى را مى‏توان به صورت‏هاى متعددى تعبیر كرد. اما تعریفى كه ما از آزادى بدست مى‏دهیم به شرح زیر است:

-
آزادى یعنى حق انجام دادن هر عملى كه قانون آن را مجاز بداند. چنین تعریفى از آزادى مى‏تواند به بهترین وجهى ما را در رسیدن به هدفهایمان كمك كند. زیرا قانون در دست ما است و ما مختار خواهیم بودكه هر آنچه را مى‏خواهیم، از قانون حذف و هر آنچه را كه مى‏خواهیم، به قانون اضافه كنیم.


برچسب ها: پروتکل های یهود-یهودی سازی قدس-توهم نسل کشی یهودیان در جنگ جانی دوم-ارض موعود-نیل تافرات-تخریب مسجدالاقصی-مسجد قبه الصخره-صبرا و شتیلا-مقاومت-حماس-نوارغزه-تشکیلات خودگردان-تئودرهرتزل-کنفرانس بال-مورداک-فارسی وان-تهجم فرهنگی،

نوشته شده در یکشنبه 18 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -

شوراى دولت همانند گذشته، بیان كننده صریح قدرت قانونى رهبر به حساب مى‏آید. این شورا جزئى از قوه قانونگزارى است كه مى‏توان آن را « كمیته نظارت بر قوانین و تصویب نامه‏هاى رهبر» نام نهاد.

-
مفاد بالا جزئى ازقانون اساسى جدید به حساب خواهد آمد. به علاوه انشاء قوانین و مقررات به طرق زیر امكان‏پذیر است:

الف - از طریق قوه مقننه، تحت پوشش پیشنهادات كمیته نظارت بر قوانین.


برچسب ها: میثاق یهود-پروتکل های یهود-ارض موعود-موش کثیف-هولوکاست-مسجدالاقصی و تخریب آن-مسجد قبه الصخره-تئودرهرتزل-کنفرانس بال-یهودی سازی قدس-نسل کشی مسلمانان-نیل تافرات،

نوشته شده در شنبه 17 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
آنچه كه من امروز مى‏خواهم بگویم، در واقع تكرار همان مطالبى است كه قبلا\" هم گفته ‏ام و خواهشم از شما این است كه به خاطر داشته باشید دولتها و مردم به بازتاب و انعكاس سیاستشان در خارج از مرزهایشان، اهمیت خاصى مى‏دهند. حال نمى‏دانیم نمایندگان دولتهاى غیریهودى

برچسب ها: پروتکل های یهود-قوم برگزیده خدا-ارض موعود-هولوکاست-نسل کشی-اردوگاه کاراجباری-موش کثیف-تئودرهرتزل-کنفرانس هرتصیلیا--نیل تافرات-شهرک سازی-قدس شریف-معبد سلیمان-فراماسونری-کابالا-عرفان یهود-بنی اسرائیل، مسجدقبه الصخره و تخریب مسجدالاقصی،

نوشته شده در یکشنبه 11 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
توجه به خصوصیات و خلق و خوى مردمى كه شما در ممالكشان زندگى و فعالیت مى‏كنید، اهمیت بسیار به سزایى در اجراء و پیاده كردن برنامه‏هایمان دارد. تا زمانى كه افراد جوامع مختلف مطابق الگو و انگاره ‏هاى تربیتى ما دوباره تربیت نشوند، نمى‏توانیم برنامه ‏هایمان را در اینگونه جوامع مطابق با روشى كلى و یكسان پیاده كنیم. اما اگر برنامه ‏ها را محتاطانه و توأم با آموزش آغاز كنیم، مى‏توانیم در كمتر از یك دهه منش و خلق و خوى سرسخت ‏ترین افراد را تغییر داده و آنها را مانند افرادى كه از پیش مطیع ساخته ‏ایم، به زیر سلطه خویش درآوریم.

برچسب ها: پروتک های یهود-نقشه راه- صهیونیسم- قدس شریف- تخریب مسجدالاقصی-کنفرانس هرتصیلیا-تئودرهرتزل-نیل تافرات- صهیون-معبد سلیمان- نظم نوین جهانی-قوم برگزیده خداوند-بنی اسرائیل-یهود-موش کثیف- هولوکاست-روژه گارودی- احمدی نژاد،

نوشته شده در شنبه 3 تیر 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
ما باید تمام جنگ ‏ابزارهایى كه مخالفانمان ممكن است علیه‏مان بكار گیرند، در اختیار داشته باشیم. ضمناً باید پیچیده ‏ترین واژه‏ هاى حقوقى را از میان كتب قانونگذارى بیرون بكشیم تا به هنگام داورى و قضا از آنها استفاده كنیم. البته این واژه‏ها ممكن است ناموجه و غیرعادلانه جلوه كنند ولى براى آنكه چنین وضعى پیش نیاید، باید از قبل چاره‏جویى كنیم بدین‏معنى، واژه‏هاى پیچیده را در قالب عباراتى زیبا بیان كنیم تا اصولى اخلاقى، عالى، متعالى و معقول جلوه كنند.


نوشته شده در چهارشنبه 31 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
- براى آنكه بتوانیم هدفهایمان را كه قبلا\" درباره آنها بحث كردیم، هر چه زودتر عملى سازیم، مى‏باید میزان تولید جنگ‏ افزارها و نیز شماره نظامیان و پلیس را افزایش دهیم. خواست ما این است كه در همه كشورهاى جهان كارگران، سربازان، پلیس و تعداد اندكى « بزرگ سرمایه ‏دار» از ما جانبدارى كنند.


نوشته شده در دوشنبه 29 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
مى‏خواهیم به انحصار ثروتهاى عظیم، منابع و كالاهایى كه جوامع غیریهودى درآینده به مقیاس وسیعى به آنها متكى خواهند شد، دست بزنیم تا اینكه این جوامع را پس از شكست سیاسى با شكست اقتصادى نیز مواجه سازیم.

برچسب ها: شیطانپرستی-پروتکل یهود- نقشه راه-هرتزل-دجال-اومانیسم-انسان خدایی-سکس-بنی اسرائیل-حزب نازی-جنگ جهانی دوم-شبکه های ماهواره ایی-قومیت گرایی-شبکه کمو تو-امام خامنه ایی- ولایت فقیه- اسلام ستیزی- بهار عربی- بیداری اسلامی- امام خمینی-ولایت فقیه- سوریه-ایران هراسی-هولوکاست-5+1-پرونده هسته ایی-نظم نوین جهانی-سیدحسن نصرالله،

نوشته شده در شنبه 27 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -
در جوامعى كه فساد همه جا را فرا مى‏گیرد، جمع آورى ثروت تنها از طریق تقلب و نادرستى امكان‏پذیر مى‏گردد، قدرت دولت رو به ضعف مى‏نهد، قیود اخلاقى تنها از طریق مجازاتهاى سنگین سارى و جارى مى‏شوند، قوانین و مقررات، ضمانت اجرائى ندارند، مردم در برابر سرنوشت جامعه ‏شان احساس مسئولیت نمى‏كنند و مقررات بین ‏المللى نیز نادیده گرفته مى‏شوند، با اعمال چه روشى و به كمك چه سیستم مدیریتى مى‏توان اینگونه جوامع را اداره كرد؟


نوشته شده در پنجشنبه 25 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: صهیونیسم -پروتکل های یهود -
- هر جمهورى و حكومتى چند مرحله پشت سرمى‏گذارد. در مرحله نخست حكومت شكل ثابتى ندارد و بوسیله توده مردم از سوئى به سوى دیگر كشانده می ‏شود.


نوشته شده در سه شنبه 23 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: پروتکل های یهود -صهیونیسم -
- مى‏خواهم اعلام كنم كه تا رسیدن به هدفهایمان فاصله چندانى نداریم اگر چند قدمى را كه در پیش داریم طى كنیم، سَر و دُم مارى كه سمبل قوم ماست


نوشته شده در سه شنبه 23 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: صهیونیسم -پروتکل های یهود -
- تا آنجا كه مقدورمان باشد، باید از بروز جنگى كه بسود ناحیه ‏اى خاص منجر شود، جلوگیرى كنیم. آنگاه جنگ را به صحنه اقتصاد مى‏كشانیم تا طرفین متخاصم به خوبى تسلط همه جانبه ما را دریافته و تسلیم عوامل بین ‏المللى ما شوند


نوشته شده در سه شنبه 23 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: صهیونیسم -پروتکل های یهود -
- مى‏خواهیم فارغ از هرگونه لفاظى و عبارت ‏پردازى و تنها از طریق مقایسه و استنتاج، حقایق محیط اطرافمان را مورد بررسى و مداقه قرار دهیم.


نوشته شده در سه شنبه 23 خرداد 1391 توسط شهرزاد
موضوع: صهیونیسم -پروتکل های یهود -
درباره پروتكلهاى دانشوران ارشد یهود كه متن آن در همین شماره از نظرتان مى‏گذرد، توضیحات زیر ضرورى است:

1- واژه « پروتكل » معانى مختلفى دارد ازجمله: پیش‏نویس قرارداد، معاهده و یا سند رسمى كه بین دو یا چند دولت امضاء مى‏شود اما در اینجا به مفهوم تصمیمات و فرمولهایى است كه از سوى جمعى از متفكران، استراتژیست‏ها و خاخامهاى یهودى به منظور تسخیر عالم طراحى شده است.


نوشته شده در سه شنبه 23 خرداد 1391 توسط شهرزاد
مقام معظم رهبری

موضوعات
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic